خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده
خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده
دسامبر 12, 2018
نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا
نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا
دسامبر 12, 2018
Show all

نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا، تولید انواع واحد های هواساز (Air End)، انواع (Unloader)، شیر های (Minimum Pressure Valve) و (Thermostatic Velve) و کیت های تعمیراتی (Spare Part Kit).

 

《پک اسمارت های vmc….عملکردی فرای استاندارد.》

حمیدرضا شیخی تجهیزات هوای فشرده:

انواع آنلودر و بلوکه های ترکیبی؛ ساخت شرکتvmc ایتالیا

《شرکتair maker نماینده انحصاری شرکتvmc در ایران》

》》استفاده از قطعات اصلی،افزایش کیفیت و ضریب اطمینان《《