English

العربیه

09395959902

تماس اضطراری

واردات انواع قطعات کمپرسور هوای فشرده
واردات انواع قطعات کمپرسور هوای فشرده
دسامبر 12, 2018
نمایش همه

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده

تجهیزات هوای فشرده

شـرکت هوا تجهیز خاوریانه با همکاری فنی و اقتصادی با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) موفق به تامین تجهیزات هوای فشرده گردید.

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی به عنوان یکی ازشرکت های زیرمجموعه گروه مهندسی و سـاختمان صنایع نفت (OIEC) ، دربخش صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشــیمی خدمات خود را ارائه می نماید. تجهیزات هوای فشرده ایران در اجرای پروژه های طراحی و مهندسی، تدارکات، سـاخت و نصـب، نظارت و مهندسی کارگاهی و مدیریت طرح می باشد.

علیرغم مشکلات موجود تامین تجهیزات هوای فشرده، شـرکت هوا تجهیز خاوریانه با تکیه بر مدیریت کارآمد و با استفاده از تجارب گرانقدر خود در اجرای موفقیت آمیز پروژه های تجهیزات هوای فشرده، موفق شده است در این پروژه بزرگ نیز تعهدات خود را مطابق استاندارد های ملی تجهیزات هوای فشرده به انجام رساند .

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟