English

العربیه

09395959902

تماس اضطراری

تامین انواع کمپرسور اسکرو و درایر صنعتی
تامین انواع کمپرسور اسکرو و درایر صنعتی
دسامبر 12, 2018
گارانتی تجهیزات هوای فشرده
گارانتی تجهیزات هوای فشرده
دسامبر 12, 2018
نمایش همه

نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی

نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی

نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی

نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی

نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی

نصب و راه اندازی درایر صنعتی و مخزن باید طوری قرار گیرد که تابلو برق کمپرسور و گیج مخزن در یک نگاه کاملا دیده شود تا بتوان گیج فشار مخزن و نشانه ای که تابلو برق نشان می دهد را باهم مقایسه کنیم .

فاصله بین کمپرسور و مخزن حداقل 2 متر و حداکثر 5 متر باید باشد و در دستگاههای بزرگتر از 55 کیلووات حداقل 3 متر و حداکثر 8 متر باید باشد. فاصله بین بقیه تجهیزات از یکدیگر حداکثر 3 متر باید باشد.

حتما باید بین تله آبگیر و مخزن شیر دستی در نظر گرفته شود. اکیدا از به کار بردن شیر یکطرفه خودداری نمائید چرا که ارتباط بین مخزن و کمپرسور قطع میشود و کمپرسور از فشار مخزن بی اطلاع می ماند و عملکرد نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی دچار اختلال میشود.
مسیر بای پس بعد از مخزن باید در نظر گرفته شود، چرا که درصورت تعمیرات خط درایر باید از این مسیر استفاده شود.
در ابتدا و انتهای خط نصب کمپرسور های هوای فشرده باید دو عدد شیر دستی در نظر گرفته شود.

نحوه جانمائی تجهیزات در نصب کمپرسور های هوای فشرده متناسب با فضای موجود در اتاق کمپرسور ، قابل تغییر می باشد به شرطی که تمام مواردمهم فوق در هر حالت رعایت شود. می توان تجهیزات را به صورت خطی ، Lشکل ، منحنی و … بدون پیچ و خم زیاد نصب و راه اندازی قطعات درایر صنعتی نمود بنحوی که باعث افت فشار در خطوط مصرف نگردد.

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟