English

العربیه

09395959902

تماس اضطراری

درایر تبریدی
درایر تبریدی
ژوئن 4, 2021
قطعات درایر صنعتی
قطعات درایر صنعتی
ژوئن 4, 2021
نمایش همه

درایر جذبی

قیمت درایر جذبی

قیمت درایر جذبی

درایر جذبی

خشک کنند ه های درایر جذبی مدل دیگری از درایر ها می باشد که مصرف بالایی در صنعت دارد. جذب رطوبت در درایر جذبی از طریق مواد جاذب رطوبت انجام می پذیرد. درایر جذبی ، خشک کن جذبی یا Desiccant Dryer شامل دو برج حاوی مواد جاذب رطوبت است که از طریق چندین شیر برقی، PLC و تابلو برق کنترل می شود.

در دو برج درایر جذبی مواد جاذب رطوبت وجود دارد، این مواد دارای خلل و فرج بر روی سطح خود می باشد که باعث می شود رطوبت موجود در هوای گذری درون حفره های درایر جذبی به دام بیفتد و از هوای فشرده جدا سازی شود. علت وجود دو برج در درایر جذبی سیکل ریکاوری یا احیا در این درایر کمپرسور می باشد به نحوی که پس از اشباع مواد جاذب رطوبت در برج فعال درایر جذبی ، مسیر ورد و خروج هوا به برج بعدی درایر جذبی انتقال پیدا کرده و برج قبلی وارد مرحله احیاء و خشک سازی می شود.

درایر جذبی به منظور خشک سازی و رطوبت زدایی از هوا و گاز فشرده استفاده میشود. با توجه به حساسیت تجهیزاتی که از هوای فشرده استفاده می کنند بایستی یکی از دو نوع و یا هر دو نوع درایر جذبی و درایر تبریدی در خط تولید هوای فشرده استفاده گردد.

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟