English

العربیه

09395959902

تماس اضطراری

نصب قطعه های کمپرسور هوا
نصب قطعه های کمپرسور هوا
دسامبر 12, 2018
تامین محصولات شرکت VMC ایتالیا
تامین محصولات شرکت VMC ایتالیا
دسامبر 12, 2018
نمایش همه

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

تامین قطعات خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده شـرکت هوا تجهیز خاوریانه با بررسی نیاز دستگاه های هوای فشرده به قطعات مصرفی و سرویس های ادواری آنها، به تهیه و ساخت قطعات مصرفی شامل فیلترها و روغن ها، منطبق با هر دستگاه اقدام نموده و در جهت پایین آوردن هزینه های سرویس های ادواری، به صاحبان صنایع خدمات خود را ارئه می دهد.

انجام سرویس های ادواری خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده

خدمات پس از فروش تجهیزات هوای فشرده با توجه به اینکه طول عمر هر دستگاه رابطه مستقیم و معنی داری با شیوه نگهداری و سرویس های ادواری آن دارد، شرکت هوا پترو سازه با در اختیار داشتن دانش فنی مطابق با توصیه های سازندگان هر دستگاه، آمادگی انجام این امر را بر عهده داشته و با آموزش به پرسنل واحدهای صنعتی، در جهت بالا بردن هرچه بیشتر طول عمر کمپرسورها و تجهیزات جانبی هوای فشرده سهم کوچکی را تقبل نموده است.

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟