English

العربیه

09395959902

تماس اضطراری

کمپرسورهای معدنی و پرتابل ROTAIR ایتالیا
کمپرسورهای معدنی و پرتابل ROTAIR ایتالیا
دسامبر 12, 2018
مصرف کنندگان نهایی تجهیزات هوای فشرده
مصرف کنندگان تجهیزات هوای فشرده
دسامبر 12, 2018
نمایش همه

تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور

تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور

تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور

تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور

تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور

شـرکت هوا تجهیز خاوریانه با همکاری فنی و اقتصادی با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) موفق به تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور گردید.

تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور با هدف تولید روزانه 16000 بشکه بنزین مطابق استاندارد 2005 اروپا و نیزتولید روزانه 750 بشکه بنزن (Benzene) با درجه خلوص 9/99 % راه اندازی گردیده است.

شـرکت هوا تجهیز خاوریانه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه مهندسی و سـاختمان صنایع نفت (OIEC) ، دربخش صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشــیمی خدمات خود را ارائه می نماید. EIED از شــرکتهای مهندسی پیشرو ایران در اجرای پروژه های طراحی و مهندسی، تدارکات، سـاخت و نصـب، نظارت و مهندسی کارگاهی و مدیریت طرح تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور می باشد.

علیرغم مشکلات تامین قطعات و تجهیزات شرکت های تولید کننده کمپرسور، شـرکت هوا تجهیز خاوریانه با تکیه بر مدیریت کارآمد و با استفاده از تجارب گرانقدر خود در اجرای موفقیت آمیز پروژه های مشابه، موفق شده است در این پروژه بزرگ نیز تعهدات خود را مطابق استاندارد های ملی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به انجام رساند .

چطور میتوانیم کمکتان کنیم؟