نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا
نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا
دسامبر 12, 2018
نمایندگی پمپ و قطعات هیدرولیکی کمپرسور CASAPPA ایتالیا
نمایندگی پمپ و قطعات هیدرولیکی کمپرسور CASAPPA ایتالیا
دسامبر 12, 2018
Show all

نمایندگی درایر جذبی و تبریدی ATS و MTA ایتالیا

نمایندگی درایر جذبی و تبریدی ATS و MTA ایتالیا

نمایندگی درایر جذبی و تبریدی ATS و MTA ایتالیا

نمایندگی درایر جذبی و تبریدی ATS و MTA ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت های ATS و MTA ایتالیا، تولید کننده انواع درایرهای جذبی و تبریدی، انواع میکروفیلتر ها و تجهیزات خشک کن های کمپرسور های هوای فشرده.