نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا
نمایندگی انحصاری شرکت VMC ایتالیا
دسامبر 12, 2018
نمایندگی درایر جذبی و تبریدی ATS و MTA ایتالیا
دسامبر 12, 2018
Show all

نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا

نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا

نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا

نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا

نمایندگی انحصاری رادیاتور آلومینیومی CIESSE ایتالیا

نمایندگی انحصاری شرکت CIESSE ایتالیا، تولید کننده انواع رادیاتورهای آلومینیومی هوا – روغن و روغن – آب با بهترین کیفیت.

انواع رادیاتورهای ترکیبی هوا و روغن کمپرسور، درایر، هیدرولیک و مبدل های حرارتی صفحه ای ساخت شرکت CIESSE ایتالیا.